Návod k použití

Mapa projektů

Uživatel mapy má možnost získat základní informace o projektech realizovaných na kterémkoli místě ve městě např. v blízkosti svého bydliště či pracoviště. Může sdělovat své návrhy a současně získat další zdroje informací o realizovaných či navrhovaných projektech ve městě.

Stránky mapy projektů je rozdělena na dvě části - mapu a boční panel strategií, ve kterém se zobrazují strategie obce a návrhy občanů dle zvolené oblasti nad mapou projektů.

Základní funkce mapy

Posouvat mapu je možné uchycením mapy pomocí levého tlačítka myši a posunutím do požadovaného směru.
K přiblížení mapy slouží tlačítka + a – na klávesnici a také rolovací kolečko myši.
Stiskem a držením pravého tlačítka myši, nebo stiskem a držením klávesy Ctrl a současným přidržením levého tlačítka myši můžete táhnutím myši měnit úhel pohledu.

Filtrovaní obsahu na mapě

Změnu zobrazovaného mapového obsahu provedete kliknutím na tlačítko „STRATEGIE OBCE“ nebo „NÁVRHY OBČANŮ
Lze také využít filtrování podle „TÉMATA“, „STAVU“, nebo pomocí „vyhledávácího pole“ vyhledat přímo text.

Téma – podle přiřazených témat lze rozdělit projekty do oblasti, pod které spadají.
Stav – určuje stav projektu, jestli je plánovaný, realizuje se nebo je již ukončen.
Pokud zadáte text do vyhledávácího pole text se bude vyhledávat pouze v nadpisu/názvu projektu, Všechny tyto filtry můžete kombinovat (např. všechny projekty v realizaci spadající do kategorie Cestovní ruch apod.).

Registrace nového uživatele:

 • Na úvodní stránce klikněte na medailonek Účet > Registrace.
 • Do pole Jméno/přezdívka zadejte své Jméno nebo přezdívku pod kterou vás budou vidět ostatní uživatelé.
 • Do pole E-mail zadejte vámi zvolenou E-mailovou adresu, ke které máte plný přístup. 
 • Do pole Heslo zadejte své heslo.
 • Heslo znovu, znovu zadejte své heslo.
 • Označte pole souhlasím se vším a hlavně s podmínkami.
 • Klikněte na tlačítko Registrovat.

Poté se zobrazí stránka Registrace, která informuje o doručení kontrolního emailu.

Po rozkliknutí odkazu obsaženého v mailu, jste úspěšné registrován/a, a tudíž se můžete svobodně odhlasovat a přihlašovat do systému použitím E-mailu a hesla, kdykoliv budete mít potřebu.

Příhlášení do aplikace:

 • Na úvodní stránce klikněte na medailonek Účet > Přihlášení.
 • Do pole Jméno/přezdívka zadejte Email použitý pro registraci
 • Do pole Heslo zadejte své heslo.
 • Volbou možnosti zapamatovat si  se zobrazí přihlašovací formulář, ve kterém je uživatelské jméno již předvyplněno
 • Klikněte na tlačítko Přihlásit.
 • jste úspěšné přihlášen.

Hodnocení a komentáře projektů

Systém hodnocení příspěvků je založen na hlasování a komentování v prospěch jednotlivých projektů. Všichni přihlášení uživatele mohou hodnotit a komentovat projekt případně odpovědět na komentář jiného uživatele. Společnost AQE advisors, a.s. si vyhrazuje  právo upravit nebo odstranit jakýkoliv obsah nahraný uživatelem, který je v rozporu s pravidly diskusí.

Občanské návrhy projektů

Vložit projekt do návrhů občanů může každý registrovaný a přihlášený uživatel portálu fajnytrinec.cz

Pro vložení nového projektu klikněte na odkaz je nutné projít na mapu projektů v horní části obrazovky, poté kliknout na medailonek v pravém bočním panelu  + NAVRHNOUT PROJEKT. Nebo na kartě občanské návrhy kliknout na pole PŘIDAT NÁVRH

Odkaz vás přesměruje na mapu s formulářem na pravé straně.

Vložení nového projektu

 • Lokalizace po přesměrování sena mapě zobrazí dialogové okno, které vyzve uživatele k výběru pozice na mapě. Pozice by měla určovat, místo kde se má daný projekt realizovat.
 • Do pole Název projektu zadejte název navrhovaného projektu, pod kterým ho bude vnímat širší skupina lidí.
 • Zařazení projektu – zvolte téma, do které vámi podávaný projekt náleží.
 • Odhadovaná částka Rozpočet, potřebný na realizaci návrhů – odůvodněn průzkumem trhu.
 • Popis projektu by měl obsahovat co nejkonkrétnější informace o podstatě projektu a vysvětlení, jakým způsobem ovlivní jeho realizace oblast rozvoje ve městě a ostatní občany.
 • Fotografie - nahrajte fotografii místa, kde se má projekt realizovat. Pomůže, když zaberete i širší okolí místa realizace projektu, je možné nahrát i více fotografií. Povolenými formáty pro obrázky jsou: JPG., GIF. a PNG.

Nahráním fotografie či jiného obrazového materiálu na portál uděluje zadavatel podnětu organizaci AQE advisors a.s., i dalším třetím osobám svolení k jejich užití za účelem vyřešení podnětu či medializace projektu, a to všemi možnými způsoby užití.

 

Kontaktujte nás na: [email protected]

Menu