Priority rozvoje města

Strategie je základem rozvoje města. Máme vizi rozvíjet město tak, aby lidé mohli pracovat, sportovat, bavit se a dobře žít. Strategie nám určuje směr, kterým jdeme za naším cílem. 

 

Bezpečná doprava a parkování

Bezpečná, chytrá a čistá doprava. Odpovídající infrastruktura, dostatek parkování, ale také osvěta a zlepšování podmínek pro pěší a cyklisty, podpora ekologických projektů v mobilitě, optimalizace veřejné dopravy i zlepšování údržby a modernizace místních komunikací.  Zkrátka, doprava je velké  a pro všechny z nás aktuální téma. A nejen ve městě, ale třeba jako v případě obchvatu Třince i mimo město.

Rekonstrukce mostu Závodní (ev. č. I/2 přes Tyrku)

Rekonstrukce mostu Závodní (ev. č. I/2 přes Tyrku)

V realizaci
Otevřít Rekonstrukce mostu Závodní (ev. č. I/2 přes Tyrku)

Životní prostředí

Třinec je zeleným městem. Uvědomujeme si, jak zdravé životní prostředí je pro zdravý a spokojený život důležité. Věnujeme se opatřením ke zlepšení kvality ovzduší, snažíme se  podpořit biodiverzitu, pečujeme o zeleň, realizujeme projekty ke zmírnění klimatických změn, aplikujeme chytré technologie třeba k řešení vytápění budov.  Ekologické odpovědnosti učíme naše děti, podporujeme v nich i naše občany.

Přímé výsevy Třinec 2021

Přímé výsevy Třinec 2021

Archivovaný
Otevřít Přímé výsevy Třinec 2021
Přímé výsevy Třinec 2020

Přímé výsevy Třinec 2020

Archivovaný
Otevřít Přímé výsevy Třinec 2020
Revitalizace zeleně na ul. Frýdecká, Třinec - spolupráce s TŽ, a.s.

Revitalizace zeleně na ul. Frýdecká, Třinec - spolupráce s TŽ, a.s.

Archivovaný
Otevřít Revitalizace zeleně na ul. Frýdecká, Třinec - spolupráce s TŽ, a.s.
Zajištění svahových břehů Olše

Zajištění svahových břehů Olše

Archivovaný
Otevřít Zajištění svahových břehů Olše
Eliminace šíření jmelí bílého v Třinci

Eliminace šíření jmelí bílého v Třinci

Archivovaný
Otevřít Eliminace šíření jmelí bílého v Třinci
Přímé výsevy 2023

Přímé výsevy 2023

Archivovaný
Otevřít Přímé výsevy 2023

Školství a vzdělávání

Kvalitní, moderní a smysluplné školství s odpovídajícím materiálním a personálním zázemím nejen pro výuku, ale také pro mimoškolní aktivity, takové chceme třinecké školství. Svým přístupem k dětem je připravujeme na zodpovědný budoucí život v demokratické společnosti. Vzdělávání člověka provází celým životem, Třinec chce být u toho společně s vámi.

MŠ Bezručova - snižování energetické náročnosti

MŠ Bezručova - snižování energetické náročnosti

Archivovaný
Otevřít MŠ Bezručova - snižování energetické náročnosti
Jubilejní Masarykova škola - spojovací krček s tělocvičnou

Jubilejní Masarykova škola - spojovací krček s tělocvičnou

Plánovaný
Otevřít Jubilejní Masarykova škola - spojovací krček s tělocvičnou
ZŠ Oldřichovice - oprava střechy

ZŠ Oldřichovice - oprava střechy

Archivovaný
Otevřít ZŠ Oldřichovice - oprava střechy
MŠ - Koperníkova, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy

MŠ - Koperníkova, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy

Archivovaný
Otevřít MŠ - Koperníkova, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy
Mateřská škola v Gutech - energetické úspory

Mateřská škola v Gutech - energetické úspory

Archivovaný
Otevřít Mateřská škola v Gutech - energetické úspory

Sport a aktivní volný čas

Sport a aktivní pohyb je základ pro celkové zdraví člověka. I cílem města Třince je být v dobré kondici a ať samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími subjekty se snaží  občanům stále zpestřovat možnosti pro sportovní či volnočasové aktivity. Sportovní organizace, volně přístupná hřiště, ale také okolí Třince nabízí občanům i návštěvníkům příjemné aktivní vyžití.

Sociální prostředí a bydlení

Kvalitní bydlení, kvalitní veřejné služby, pocit bezpečí, dostupnost a kvalita sociálních a zdravotních služeb jsou dlouhodobým cílem města a nebude tomu jinak ani v budoucnu. Sociální oblasti a komunitnímu plánování se Třinec věnuje s cílem pomoci všem potřebným skupinám. Zajímají nás potřeby občanů a snažíme se na ně reagovat.

Koncepce

Vytvoření koncepce je pro plánování nesmírně důležité. Například v Třinci je tou poslední koncepce parkování. Vnímáme podněty a názory občanů a zajímají nás. Abychom navrhli to nejoptimálnější řešení, musíme si stav dobře zmapovat a situaci zanalyzovat. Musíme si určit priority, následně opatření naplánovat, připravit a pak teprve realizovat. Veřejný prostor má mnoho funkcí a je důležité v něm najít rovnováhu.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období let 2018-2023

Archivovaný
Otevřít Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období let 2018-2023

Kultura a zábava

Jsme si vědomi, že aktivní trávení volného času má neocenitelný význam pro harmonický rozvoj osobnosti. Kultura a zábava je jedním z pilířů trávení volného času, významně posiluje sociální vazby. Třinec myslí na všechny generace. V Třinci trávíme s dětmi prázdniny, užíváme si koncertů pod letním nebem i pospolitosti tradičních jarmarků v období svátků.  Slavíme i vzděláváme se, společně vzpomínáme a radujeme se.

Kino Kosmos - celková modernizace

Kino Kosmos - celková modernizace

Plánovaný
Otevřít Kino Kosmos - celková modernizace
Třinec v 90 dnech

Třinec v 90 dnech

Archivovaný
Otevřít Třinec v 90 dnech
Prázdniny v 3nci

Prázdniny v 3nci

Archivovaný
Otevřít Prázdniny v 3nci
Třinecké kulturní léto

Třinecké kulturní léto

Archivovaný
Otevřít Třinecké kulturní léto
Třinecké kulturní léto 2022

Třinecké kulturní léto 2022

Archivovaný
Otevřít Třinecké kulturní léto 2022
Prázdniny v 3nci 2022

Prázdniny v 3nci 2022

Archivovaný
Otevřít Prázdniny v 3nci 2022
Třinecké kulturní léto 2023

Třinecké kulturní léto 2023

Archivovaný
Otevřít Třinecké kulturní léto 2023
Přehlídka národnostních menšin 2022

Přehlídka národnostních menšin 2022

Archivovaný
Otevřít Přehlídka národnostních menšin 2022
Menu