Strategický plán rozvoje Třince

Strategie je základem rozvoje města. Máme vizi rozvíjet město tak, aby lidé mohli pracovat, sportovat, bavit se a dobře žít. Strategie nám určuje směr, kterým jdeme za naším cílem. 

Bezpečná doprava a parkování

Bezpečná, chytrá a čistá doprava. Odpovídající infrastruktura, dostatek parkování, ale také osvěta a zlepšování podmínek pro pěší a cyklisty, podpora ekologických projektů v mobilitě, optimalizace veřejné dopravy i zlepšování údržby a modernizace místních komunikací.  Zkrátka, doprava je velké  a pro všechny z nás aktuální téma. A nejen ve městě, ale třeba jako v případě obchvatu Třince i mimo město.

Životní prostředí

Třinec je zeleným městem. Uvědomujeme si, jak zdravé životní prostředí je pro zdravý a spokojený život důležité. Věnujeme se opatřením ke zlepšení kvality ovzduší, snažíme se  podpořit biodiverzitu, pečujeme o zeleň, realizujeme projekty ke zmírnění klimatických změn, aplikujeme chytré technologie třeba k řešení vytápění budov.  Ekologické odpovědnosti učíme naše děti, podporujeme v nich i naše občany.

Školství a vzdělávání

Kvalitní, moderní a smysluplné školství s odpovídajícím materiálním a personálním zázemím nejen pro výuku, ale také pro mimoškolní aktivity, takové chceme třinecké školství. Svým přístupem k dětem je připravujeme na zodpovědný budoucí život v demokratické společnosti. Vzdělávání člověka provází celým životem, Třinec chce být u toho společně s vámi.

Sport a aktivní volný čas

Sport a aktivní pohyb je základ pro celkové zdraví člověka. I cílem města Třince je být v dobré kondici a ať samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími subjekty se snaží  občanům stále zpestřovat možnosti pro sportovní či volnočasové aktivity. Sportovní organizace, volně přístupná hřiště, ale také okolí Třince nabízí občanům i návštěvníkům příjemné aktivní vyžití.

Sociální prostředí a bydlení

Kvalitní bydlení, kvalitní veřejné služby, pocit bezpečí, dostupnost a kvalita sociálních a zdravotních služeb jsou dlouhodobým cílem města a nebude tomu jinak ani v budoucnu. Sociální oblasti a komunitnímu plánování se Třinec věnuje s cílem pomoci všem potřebným skupinám. Zajímají nás potřeby občanů a snažíme se na ně reagovat.

Koncepce

Vytvoření koncepce je pro plánování nesmírně důležité. Například v Třinci je tou poslední koncepce parkování. Vnímáme podněty a názory občanů a zajímají nás. Abychom navrhli to nejoptimálnější řešení, musíme si stav dobře zmapovat a situaci zanalyzovat. Musíme si určit priority, následně opatření naplánovat, připravit a pak teprve realizovat. Veřejný prostor má mnoho funkcí a je důležité v něm najít rovnováhu.

Kultura a zábava

Jsme si vědomi, že aktivní trávení volného času má neocenitelný význam pro harmonický rozvoj osobnosti. Kultura a zábava je jedním z pilířů trávení volného času, významně posiluje sociální vazby. Třinec myslí na všechny generace. V Třinci trávíme s dětmi prázdniny, užíváme si koncertů pod letním nebem i pospolitosti tradičních jarmarků v období svátků.  Slavíme i vzděláváme se, společně vzpomínáme a radujeme se.

Menu