SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zatržením kolonky „Souhlas“ uděluji, jakožto subjekt údajů, správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa. Účelem zpracování uvedených osobních údajů je rychlá a efektivní komunikace správce s Vámi za účelem informování či oslovení (např. dotazník, pocitová mapa, atd.) v souvislosti se strategickým plánem a dalšími rozvojovými aktivitami a programy statutárního města Třince.

Správcem mých osobních údajů je statutární město Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO: 00297313.

Kontaktní údaje správce: 

doručovací adresa:

Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

adresa datové schránky:

4anbqsj

e-mailová adresa:

[email protected]

telefon:

+420 558 306 111

Kontaktní údaje pověřence: 

titul, jméno, příjmení:

Ing. Martin Dušek

e-mailová adresa:

[email protected]

Pro úplnost uvádíme, že smlouva na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů byla uzavřena se společností VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, část Ostrava – Vítkovice, Obránců míru 237/35, PSČ 703 00, zastoupena předsedou představenstva Ing. Vladimírem Lazeckým, IČO: 25848402

Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován, že bližší informace o mých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na stránce www.trinecko.cz v sekci povinně zveřejňované informace - GDPR.

Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům. Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu 10 let.  

Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením písemného oznámení na adresu správce – statutárního města Třince. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

Menu