Fajny Třinec 2030+

Pod značkou Fajny Třinec 2030+ vznikne nový strategický plán rozvoje města s výhledem do dalších let. Nastaví priority a směr dalšího rozvoje města a identifikuje projekty, které se ve městě mají uskutečnit.

Ilustrační vizualizaceIlustrační vizualizace

 

Proč by vás to mělo zajímat?

Vznik strategického plánu je příležitostí dozvědět se více o svém městě a vyjádřit se k budoucnosti Třince, a to i pro lidi, kteří tomu běžně nevěnují tolik pozornosti. Proto vás budeme různými cestami vybízet k aktivitě a zapojení a průběžně o tvorbě plánu informovat.  Už nyní se více můžete dočíst v rozhovoru s předsedou Výboru pro strategický rozvoj města Adamem Kurzokem. 

Kdy a jak to bude probíhat?

Tvorba plánu bude probíhat od podzimu 2023 po dobu jednoho roku. Během přípravy plánu budeme vás, obyvatele města, ale také odborníky a osobnosti průběžně vybízet k diskuzi a zapojení. Probíhat bude dotazníkové šetření, jehož výsledky budou jedním z důležitých podkladů pro tvorbu strategického plánu. 

Harmonogram tvorba strategického plánu

 

 

10/2023 - 02/2024

Analytická část 

 

03/2024 - 04/2024

Strategické plánování 

 

04/2024 - 06/2024

Tvorba strategického dokumentu 

 

07/2024 - 10/2024

Akční plánování 

 

09/2024 - 10/2024

Projednání plánu radou a zastupitelstvem 

Jak a kdy se zapojit

 

 

11/2023 - 01/2024

Dotazníkové šetření 

Výsledky dotazníkového šetření

 

11/2023 - 01/2024

Strukturované rozhovory 

 

01/2024 - 02/2024, 04/2024 - 06/2024

Pracovní skupiny a workshopy 

 

02/2024 - 03/2024, 07/2024 - 08/2024

Připomínkování a zpětná vazba k návrhům 

Pozn.: Harmonogram participačních aktivit je indikativní a může se měnit.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Menu